Czy NFZ refunduje operacje plastyczne?

Jednym z często zadawanych pytań w kontekście operacji plastycznych jest to, czy Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) refunduje tego rodzaju zabiegi. Temat ten budzi wiele kontrowersji i jest przedmiotem zainteresowania wielu osób, które rozważają poddanie się takiej interwencji chirurgicznej.

Refundacja operacji plastycznych przez NFZ

NFZ nie refunduje z reguły operacji plastycznych wykonywanych wyłącznie ze względów estetycznych, gdyż jest to uznawane za procedurę niezwiązana z leczeniem konkretnych schorzeń czy urazów. Jednakże istnieją pewne wyjątki, kiedy NFZ może pokryć koszty operacji plastycznej.

Przypadki, w których NFZ może zrefundować operację plastyczną:

 • Operacje rekonstrukcyjne po wypadkach
 • Rekonstrukcje po operacjach onkologicznych
 • Korekty wad wrodzonych
 • Operacje naprawcze po urazach

W przypadku operacji plastycznych mających na celu przywrócenie funkcji ciała po wypadku lub operacji związanej z leczeniem choroby, NFZ może pokryć część lub całość kosztów interwencji. Decyzja o refundacji zależy jednak od indywidualnej oceny przypadku oraz spełnienia określonych kryteriów medycznych.

Procedura uzyskania refundacji

Aby uzyskać refundację operacji plastycznej od NFZ, konieczne jest przejście przez określoną procedurę:

 1. Zasięgnięcie porady lekarza specjalisty, który oceni potrzebę operacji oraz wystawi skierowanie.
 2. Przedstawienie skierowania w wybranej placówce medycznej, która będzie realizować zabieg.
 3. Przeprowadzenie niezbędnych badań i konsultacji, które potwierdzą konieczność interwencji chirurgicznej.
 4. Wniesienie wniosku o refundację operacji plastycznej do NFZ, w którym należy przedstawić dokumentację medyczną oraz uzasadnienie konieczności przeprowadzenia zabiegu.
 5. Oczekiwanie na decyzję NFZ w sprawie refundacji.

Wnioski

Operacje plastyczne są dostępne w Polsce zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. NFZ z reguły nie refunduje zabiegów wykonywanych jedynie ze względów estetycznych, jednakże istnieją sytuacje, w których możliwa jest częściowa lub całkowita refundacja kosztów, np. w przypadku operacji rekonstrukcyjnych po wypadkach czy operacjach onkologicznych. Ostateczna decyzja w sprawie refundacji zawsze zależy od NFZ i indywidualnej oceny przypadku.

Kwestia refundacji operacji plastycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia to temat, który budzi wiele pytań i wątpliwości wśród pacjentów. Jednak warto również zwrócić uwagę na inne możliwości finansowania takich zabiegów.

Alternatywne formy finansowania operacji plastycznych

Poza NFZ istnieją inne możliwości pokrycia kosztów operacji plastycznych:

Rodzaj finansowaniaOpis
Ubezpieczenie zdrowotne prywatneOsoby posiadające prywatne ubezpieczenie zdrowotne mogą uzyskać pokrycie kosztów operacji plastycznych w ramach swojej polisy, o ile dany zabieg jest objęty ubezpieczeniem.
Finansowanie własneNiektóre osoby decydują się na pokrycie kosztów operacji plastycznej z własnych środków finansowych, jeśli nie kwalifikują się do refundacji NFZ ani nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego.
Programy ratalneNiektóre kliniki oferują programy ratalne, które umożliwiają pacjentom spłacanie kosztów operacji plastycznej w dogodnych dla nich ratach.

Wybór formy finansowania operacji plastycznej zależy od indywidualnych preferencji i możliwości finansowych pacjenta.

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy operacje plastyczne są bezpieczne?
 • Jak długo trwa rekonwalescencja po operacji plastycznej?
 • Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do operacji plastycznych?
 • Jakie są efekty uboczne operacji plastycznych?
Photo of author

Jarek