Czy test ROMA jest refundowany?

Zastanawiasz się, czy test ROMA jest refundowany przez NFZ? To pytanie nurtuje wiele osób, zwłaszcza tych, które muszą skorzystać z tej diagnostyki w celu wykrycia ewentualnego raka jajnika. Warto poznać zasady refundacji i jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać zwrot kosztów za wykonanie testu ROMA.

Co to jest test ROMA?

Test ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) to badanie, które ma na celu ocenę ryzyka wystąpienia nowotworu złośliwego jajnika u pacjentki. Wykorzystuje on wyniki badań krwi, takich jak CA125 i HE4, aby obliczyć prawdopodobieństwo obecności raka jajnika. Jest to istotne narzędzie diagnostyczne, zwłaszcza dla osób ze zwiększonym ryzykiem choroby.

Czy test ROMA jest refundowany przez NFZ?

Odpowiedź na to pytanie jest nieco złożona. Test ROMA nie jest standardowo refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Oznacza to, że pacjenci zainteresowani wykonaniem tego badania będą musieli pokryć jego koszt. Jednak istnieją sytuacje, w których możliwe jest uzyskanie zwrotu pieniędzy za test ROMA.

Kryteria refundacji testu ROMA

Aby uzyskać refundację za test ROMA, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów. W niektórych przypadkach NFZ może zrefundować koszty badania, jeśli:

 • Pacjentka ma podejrzenie lub zwiększone ryzyko wystąpienia raka jajnika.
 • Lekarz prowadzący uzna wykonanie testu ROMA za konieczne dla dalszej diagnostyki.
 • Badanie zostało zlecone przez specjalistę ginekologa onkologa.

Jak uzyskać refundację?

Jeśli spełniasz powyższe kryteria i chcesz uzyskać refundację za test ROMA, konieczne jest podjęcie kilku kroków:

 1. Skonsultuj się z lekarzem specjalistą ginekologiem onkologiem, który oceni, czy test ROMA jest konieczny w Twoim przypadku.
 2. Poproś o wystawienie skierowania na badanie ROMA.
 3. Przejdź badanie w placówce medycznej, która wykonuje testy ROMA.
 4. Po otrzymaniu wyników, skontaktuj się ponownie z lekarzem, który oceni ich interpretację.
 5. Jeśli lekarz uzna, że badanie było konieczne i spełniało kryteria refundacji NFZ, wystawi odpowiednie dokumenty.
 6. Złóż wniosek o refundację w swoim oddziale NFZ, przedstawiając niezbędne dokumenty.

Test ROMA jest cennym narzędziem diagnostycznym do oceny ryzyka wystąpienia raka jajnika. Choć nie jest standardowo refundowany przez NFZ, istnieje możliwość uzyskania zwrotu kosztów, spełniając określone kryteria. Jeśli zależy Ci na refundacji za test ROMA, skonsultuj się z lekarzem specjalistą i postępuj zgodnie z wymaganymi procedurami.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące testu ROMA

PytanieOdpowiedź
Czym różni się test ROMA od innych badań diagnostycznych?Test ROMA, wykorzystujący parametry CA125 i HE4, ma na celu ocenę ryzyka wystąpienia raka jajnika. Inne badania, takie jak USG czy MRI, mogą być pomocne, ale test ROMA dostarcza dodatkowych informacji na temat prawdopodobieństwa choroby.
Czy test ROMA jest dostępny w każdej placówce medycznej?Nie, test ROMA wymaga specjalistycznej aparatury i wiedzy do interpretacji wyników. Nie wszystkie placówki medyczne oferują ten test, dlatego ważne jest skonsultowanie się z lekarzem, który może skierować pacjenta do odpowiedniej placówki.
Czy można wykonać test ROMA prywatnie?Tak, test ROMA można wykonać także jako badanie prywatne w placówkach diagnostycznych, które oferują tę usługę. Koszty takiego badania są wtedy pokrywane przez pacjenta, jednak niektóre ubezpieczenia zdrowotne mogą pokrywać część kosztów.

Korzyści płynące z testu ROMA

Poza oceną ryzyka raka jajnika, test ROMA może mieć inne zastosowania i korzyści dla pacjentek:

 • Wczesne wykrycie choroby: Dzięki testowi ROMA możliwe jest wykrycie raka jajnika na wcześniejszym etapie, co zwiększa szanse na skuteczne leczenie.
 • Precyzyjniejsza diagnoza: Badanie to pozwala na dokładniejszą ocenę ryzyka niż pojedynczy marker nowotworowy, co może być istotne przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych.
 • Pomoc w planowaniu leczenia: Wynik testu ROMA może być ważnym elementem przy planowaniu leczenia, szczególnie u pacjentek zwiększonego ryzyka.

Zachęta do konsultacji lekarskiej

Jeśli masz obawy dotyczące zdrowia reprodukcyjnego, zwiększone ryzyko raka jajnika lub inne pytania na temat testu ROMA, warto skonsultować się z lekarzem. Profesjonalna ocena i porada medyczna mogą być kluczowe dla wczesnego wykrycia i skutecznego leczenia choroby.

Photo of author

Jarek